After reading the mind will restart automatically
Mind update
Blog
petak, studeni 30, 2012
7) - Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih,

kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

8) - Sinovi Jekonijini nisu se radovali

sa stanovnicima Bet Šemeša

kad su vidjeli Kovčeg Jahvin.

Zato je Jahve pobio sedamdeset ljudi među njima.

Narod je tugovao zbog toga

što ga je Jahve tako teškoiskušao. 

(1.knjiga o Samuelu 6:19)

9) - A onaj prorok ili sanjač neka se pogubi 

jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega ...

(Ponovljeni zakon 13:5)

10) - Kad bi te brat tvoj, sin majke tvoje,

ili sin tvoj vlastiti, kći tvoja, žena u tvom naručju

ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život,

potajno zavodio govoreći:

'Hajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima',

kojih ne poznaješ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci.

(Ponovljeni zakon 13:6) 

 - nemoj pristati niti ga slušaj!

Neka ga tvoje oko ne sažaljuje; 

ne štedi ga i ne sakrivaj ga

10 nego ga ubij! 

Neka se najprije tvoja ruka digne na nj

da ga usmrtiš, 

a onda ruka svega naroda. 

(Ponovljeni zakon 13:8-9)

11) - onda posijeci oštrim mačem

stanovništvo toga grada,

izvrši nad njim kleto uništenje 

i nad svime što bude u njemu.

(Ponovljeni zakon 13:15)

12) - Ovako govori Jahve nad vojskama:

'Odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu

zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta. 

Sada idi i udari na Amaleka, 

izvrši "herem", kleto uništenje,

na njemu i na svemu što posjeduje;

ne štedi ga, pobij muškarce i žene,

djecu i dojenčad,

goveda i ovce, deve i magarce!'" 

(1.knjiga o Samuelu 15:2-3)

13) O JAHVNIMOM POZIVU NA POSJEDOVANJE

I ISKORIŠTAVANJE ROBOVA:

- A narod koji bijaše u njemu izvede

i stavi ga da radi kod pila,

željeznim pijucima i željeznim sjekirama

i upotrijebi ga za rad u ciglanama.

I tako je isto činio svim gradovima sinova Amonovih.

Potom se David sa svom vojskom vrati u Jeruzalem.

(2.knjiga o Samuelu 12:31)

bezargumenata @ 09:33 |Komentiraj | Komentari: 0
S one strane Biblije
Nema zapisa.
Brojač posjeta
4877
Stranice na hrvatskom
Istinska religija:
  • Prema Vedama prava duhovnost je lišena požude, pohlepe, zavisti, ljutnje, iluzije i ludila. Ona je potpuno čista potreba duše nemotivirana bilo kakvim egoističnim motivima. Nije ju lako prepoznati jer je ovo svijet varalica i prevarenih.
 
Index.hr
Nema zapisa.