After reading the mind will restart automatically
Mind update
Blog
petak, studeni 30, 2012
14) - A baš su žene, po nagovoru Bileamovu,

zavele Izraelce da u Peorovu slučaju 

istupe protiv Jahve.  

Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.  

Stoga svu mušku djecu pobijte!

A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 

A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca

ostavite na životu za sebe.

(Knjiga brojeva 31:16-18)

15) - A Jaela, žena Heberova,

uze šatorski klin i čekić u ruke, 

tiho mu se približi

i zabi mu klin kroz sljepoočice 

tako da se zario u zemlju. 

On od iscrpljenosti bijaše tvrdo zaspao

i tako umrije.

(Knjiga o sucima 4:21)

16) - Koga stignu, probost će ga;

koga uhvate, mačem će sasjeći;

16 pred očima smrskat će im dojenčad, 

opljačkati kuće, silovati žene

(Izaija 13:15-16) 

17) - Tada osvojismo sve njegove gradove

prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima,

ženama i djecom, ništa ne štedeći

izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen,

skupa s plijenom iz gradova što smo ih osvojili.

(Ponovljeni zakon 2:34-35)


18) - Udarismo ih prokletstvom 

- kako smo učinili i sa Sihonom,

kraljem hešbonskim

- zatrvši svaki grad, ljude, žene i djecu. 

A svu stoku i plijen po tim gradovima

zadržasmo za sebe.

(Ponovljeni zakon 3:6-7)


19) - A drugima reče na moje uši:

"Pođite za njim gradom

ubijajte bez milosrđa.

Oči vaše neka se ne sažale

i nemajte smilovanja.

 Pobijte starce, mladiće,

djevojke, djecu i žene;

istrijebite ih sve do posljednjega.

 Ali na kome bude znak 'tau', njega ne dirajte.

Počnite od mojega Svetišta!"

I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom.

(Ezekiel 9:5-6)

- I tada izvršiše kletvu

ništeći oštricom mača

sve što bijaše u gradu:

muško i žensko, staro i mlado,

volove, ovce i magarad.

(Jošua 6:21)

 

(ovaj popis biblijskih zlodjela, preuzet je sa stranice: www.islam-iman.com)

bezargumenata @ 09:34 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
S one strane Biblije
Nema zapisa.
Brojač posjeta
4877
Stranice na hrvatskom
Istinska religija:
  • Prema Vedama prava duhovnost je lišena požude, pohlepe, zavisti, ljutnje, iluzije i ludila. Ona je potpuno čista potreba duše nemotivirana bilo kakvim egoističnim motivima. Nije ju lako prepoznati jer je ovo svijet varalica i prevarenih.
 
Index.hr
Nema zapisa.