After reading the mind will restart automatically
Mind update
Blog
utorak, studeni 21, 2017

"Nežidovi su stvoreni da služe Židovima. Oni moraju orati, kopati, sijati, kositi, vršiti. Židovi su stvoreni da na gotovo dođu." (Talmud, Berahot58a).

 

"Između nežidova i Židova ne postoji nikakva veza. Jer meso nežidova je životinjsko meso, a njihovo sjeme je životinjsko sjeme." (Talmud, Yebamot89a).

 

"Isus Krist je sin prostitutke. On je kopile. " (Tokdoš Ježu).

 

"Bog je stvorio nežidove, iako su oni ravni sa životinjama, i dao im je čovjekov oblik, jer ne dolikuje Židovu da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovječjem obliku." (Šulhanaruh, Mudraštalpiot 225).

 

"Isus Krist je sin jedne menstruacije. On je: Ben pandreat, tj. sin nečiste životinje." (Tokdoš Ježu).

 

"Isus Krist je na jednom đubrištu sahranjeno crknuto pseto." (Sahar).

 

"Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Židovima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i podčinjeni biti." (Talmud, Šab120a).

 

"Nežidovi, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama." (Talmud, Jalkut Rubeni 12).

 

"I zato kad jedan nežidovski sluga ili sluškinja umre, treba ih ožalostiti onako, kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud, Brohes).

 

"Tko Židova ošamari toliko je učinio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud, Sanhedrin58b).

 

"Zabranjeno je biti milostiv prema nežidovima." (Talmud, Ramban).

 

"Nežidovu ne treba milost i pomoć ukazivati." (Talmud, Yebamot12a).

 

"Nežidov nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto." (Talmud, Yebamot).

 

"Ma koliko imali narodi svijeta tijelo slično Izraelcima, ipak se oni uspoređujući sa čovjekom imaju smatrati za majmune." (Talmud, Šene Lukot 250).

 

"Spolni odnosi nežidova su isto kao i spolni odnosi životinja." (Talmud, Sanhedrin74b).

 

"Nežidovka u bremenitom stanju ima se smatrati kao bremenita stoka." (Šulhanaruh, Košen ha-mišpat 405).

 

"Dijete u utrobi jedne nežidovke nije bolje od životinje." (Šulhanaruh, Jorehdeah 240).

 

"Bog je naredio da se nežidovu pozajmi novac samo uz kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo nego štetimo''(Talmud, Sefer Mikvod 73)

 

"Ako jedeš s nežidovom, to je isto kao da jedeš s psom'' (Tospoth, Yebamot84b)

 

"Nežidov je kao jedno pseto. Što više, zapisi uče da se pseto mora poštovati više od Nežidova'' (Talmud, Ekeseget raši eksod 22 )

 

"I najbolji među nežidovima mora se ubiti'' (Talmud, Melhita32b)

 

"Nežidovska djevojčica stara tri godine i jedan dan može se oskrnaviti'' (Aboda sara 27a)

 

"Tko prolijeva krv onih koji nisu Židovi, Bogu žrtvu prinosi'' (Jalkut 772)

 

bezargumenata @ 18:22 |Komentiraj | Komentari: 0
S one strane Biblije
Nema zapisa.
Brojač posjeta
4877
Stranice na hrvatskom
Istinska religija:
  • Prema Vedama prava duhovnost je lišena požude, pohlepe, zavisti, ljutnje, iluzije i ludila. Ona je potpuno čista potreba duše nemotivirana bilo kakvim egoističnim motivima. Nije ju lako prepoznati jer je ovo svijet varalica i prevarenih.
 
Index.hr
Nema zapisa.